Poremećaj nedostatka pažnje (ADHD) je neurorazvojni poremećaj koji pogađa milijune ljudi diljem svijeta. Iako se obično povezuje ...