Mentalne bolesti jedna su od najtežih tema o kojima moramo razgovarati. Granični poremećaj ličnosti mentalna je bolest ...