Već po nazivu bolesti možemo zaključiti da je hemofilija poremećaj krvi. Najjednostavnije rečeno, hemofilija je poremećaj koji ...