Shizofrenija je kronični poremećaj mozga koji pogađa manje od 1% stanovništva, ali je riječ o izuzetno ozbiljnoj ...