Misliti na svoje zdravlje, uzeti predah i vratiti se u analogni svijet tijekom vikenda i tako se ...