Moderno doba je osim raznih vrsta napretka, uključujući i tehnološki i medicinski napredak, donio i mnogobrojne zdravstvene ...