Pretjerana izloženost stresu može imati jako negativan utjecaj na čovjekov fizički i mentalni sklop, a osobito velik ...