Moderno doba je osim raznih vrsta napretka, uključujući i tehnološki i medicinski napredak, donio i mnogobrojne zdravstvene ...

Virusne infekcije iznimno su česte kod djece, a rotavirus, koji uzrokuje ozbiljnu dehidraciju i zahtijeva bolničko liječenje, ...