Ljudski organizam izuzetno je kompliciran i često može raditi stvari koje se čine suprotnima našoj intuiciji. Iako ...